Välkommen till iquest

Iquest är ett utvecklingsbolag som drivs av en passion för ständiga förbättringar. Vi hjälper till med digitalisering av våra kunders verksamheter medan kunderna för det mesta är upptagna inom hållbarhet, fastighetsförvaltning och energieffektivisering.

Vårt arbete präglas av prestigelöshet och ett genuint intresse för kunden och dennes verksamhet.

Vi utvecklar Orbiq, som är en IT-plattform för samordning av uppkopplade fastighetsbestånd.

Vi erbjuder även konsulttjänster inom det aktuella området, där vi kombinerar mångårig erfarenhet inom energieffektivisering, utrednings- och projektledningsverksamhet, dataförädling och IT-utveckling.

Utöver Orbiq utvecklar vi även ett kraftfullt och omfattande ärendehanteringssystem som digitaliserar certifieringsverksamheten inom Sweden Green Building Council.

Vi tror att många där ute kan ha nytta av våra idéer och lösningar. Vi är dock betydligt bättre på att leverera inom våra projekt än på att marknadsföra oss själva.

Se därför inte denna webbplats som ett skyltfönster med färdigkomponerade erbjudanden, utan snarare som en inbjudan till att ta kontakt med oss för ett otvunget resonemang kring hur vi skulle kunna hjälpa varandra.

Nyheter