changelog:orbiq

Changelog Orbiq

 • Begränsning av larm för att undvika oavsiktligt spam.
 • Hämtning av indikatorer görs nu enbart i kartvyn.
 • Användare kan nu sortera på alla kolumner i alla tabeller.
 • Korrigering av KPI kortens titel och översättning.
 • Fixa så att matching för objekts bindning också sker över larmpunkts beskrivningen
 • Begränsa så att samma larmpunkt inte kan ta två events i rad med exakt samma tidpunkt.
 • KPI-cache-uppdateringen återställde inte schemaläggningen vilket medförde att den inte kördes igen.
 • KPI-cache-uppdateringen har nu lagts till i schemat
 • Borttagning av kod som genererade onödiga loggvarningar
 • KPI-värden för byggnader i listan visas nu i översikten.
 • Nu kan du konfigurera WDC att automatiskt logga in.
 • Användarens senaste inloggningstid sparas nu.
 • Du kan nu sortera användare i listan efter andra egenskaper än namn.
 • I DeDU-integrationen går det nu att ändra avsändarinformationen, både adress och namn.
 • Det finns nu möjlighet att anpassa DeDU-meddelandet (kontakta Iquest för mer information).
 • Det går nu att binda en resurs till ”Alla objekt.”
 • DeDU-utskick inkluderas nu i notifikationslistan.
 • Lagt till möjligheten att visa KPI-värden i översikten för byggnaden.
 • Implementerat möjligheten att filtrera utskick med hjälp av larm-punkters metadata i notifieringsprofilerna.
 • Möjliggjort koppling av larm till rätt byggnad genom API-payloaden med metadatan (objectForeignKey, objectShortName & objectLongName).
 • Lagt till stöd för Google Analytics 4.
 • Åtgärdat ett problem där taggfilter i notifieringsprofilerna använde ELLER-logik istället för OCH-logik med byggnads- och resursområden.
 • Åtgärdat problemet där notifieringar skickades även om metadatan för larmkällan saknades.
 • Fixat problemet som hindrade tillägg av metadata-filter vid skapande av en notifieringsprofilerna.
 • Säkerställt att länkar till resurser alltid har en snedstreck mellan adressen och URI.
 • Åtgärdat responsivitetsproblem i den administrativa larmtabellen
 • Optimerat laddningstiderna
 • Fixat ett fel där statistiken för alarm-dashboard visade fel antalet dagar.
 • Fixat ett fel där flikarna under larmhantering inte fungerade som dom skulle gällande behörigheter.
 • Fixat ett fel där datapunkter inte kunde exporteras.
 • Användare kan nu söka efter taggar från resurser i kartvyns sökfunktion.
 • Förbättrad och tydligare status/felhantering för larmutskick av SMS/Mail.
 • Funktionalitet för larmmottagning från Observium
 • Användarbehörighet för flikar under Larmhantering
 • Användare kan nu skapa diskussionstrådar för objekt/byggnader.
 • Notifieringar som tidigare låg under Admin –> Larmprofiler –> Notifieringar har nu flyttats till Larmhantering –> Notifieringar och även fått en egen behörighetsnivå för att kunna se den dashboarden.
 • Byggnadsdiagrammet i larmdashboard har ändrats från att vara horisontell till vertikal visning av objekt.
 • Proxy-adressen för resurser valideras nu för att enbart tillåta godkända adresser.
 • Fixat ett problem som inte tillät användaren att lägga till ett filter för larm-profiler.
 • Fixat ett problem där dashboarden för larm återställde filtret efter att användaren stängt ned modalen för larm.
 • Fixat så att analyspanelen laddar om med rätt inställningar när användaren växlar ”Berikad data” (Enriched data) i vyn för Avancerad Diagram.
 • Användare utan någon tillhörande grupp hamnar inte längre i en loop.
 • Förbättrad sökfunktion när användare söker efter fastigheter i översikts-vyn. Användare kan nu söka på ”Beteckning”, ”Kortbeteckning”, ”Gatuadress”, ”Ort”, ”Postnummer” och ”Taggar”.
 • Fixat ett problem där det fortfarande visades en kontakt ifall notifieringen var avsedd att skickas till ett företag.
 • Förbättrad och tydligare status för larmutskick av SMS/Mail.
 • Modalen för temahantering tog upp hela sidan men är nu återställd till sin normala storlek.
 • Fixat översättningar så att 'alarm class' och 'alarm category' nu översätts till 'larmprioritet'.
 • Fixat ett problem med att spara Objekt kopplat till att dolda resurser
 • Fixat så att det går att spara ifall en resurs ska vara dold på på ett Objekt
 • Vi ska nu kunna ta emot larm från Observium via webhooks
 • I relationen till Objekt (byggnader) kan admin välja dölja vissa resurser. Exempelvis överordnade övervakningssystem eller servrar som användare inte behöver använda.
 • Alla listor för larm visar endast tidstämpeln för när larmet kom in till Orbiq. Samtliga tidstämplar kan fortfarande ses via loggen och statistikvyn.
 • Adderat röda dagar för Sverige i kalendern som helgdagar.
 • Listan av larmpunkter är nu paginerad, för att korta ned laddningstiden av listan.
 • Orbiq kan synkronisera användarlistor från grupper inom Azure Active Directory med jämna mellanrum
 • Adderat status-sida för kontroll av status för olika tjänster via API-anrop
 • I de fall Orbiq är integrerad mot grafdatabas för hantering av metadata, sker numera frågorna via SPARQL
 • DeDU-integrationen har byggts ut med stöd för utskick av e-post/SMS via DeDU
 • Nya larm-event uppdaterar ”watchdog” för kopplade resurser.
 • Översättningar
 • Standardresurser som inte ska kunna tas bort kan numera öppnas och förses med metadata, men kan ej tas bort
 • Objektstyp behöver anges när objekt skapas
 • Åtgärd av en del varningar i backend.
 • Fixat borttagningen av bilder på byggnader.
 • Fixat ett problem med att spara bilder på en byggnad med en trasig bild
 • Ny dashboard för uppföljning av utförda larmutskick via mail och SMS
 • Ny funktion för administration av vilken metadata (taggar, termlist-items) som visas i dashboard för larmstatistik
 • Ny behörighetsnivå för administration av användares favoritlistor
 • Utökat stöd för NLA via webbaserad RDP
 • Ändrat standard landningssidan till Översiktssidan för de användare som inte har gjort egna val. Tidigare hamnade användarna i larmlistan.
 • Lagt till möjlighet att sätt igång supportchat via Hubspot, om funktionen är aktiverad i Orbiq.
 • Justerat så att om det inte finns några larmhändelser under det angivna tidsintervallet för beräkning av larmhändelser, kommer antalet händelser att sättas till 0.
 • Utskicken för obundna larmpunkter fungerar åter igen (Denna bug introducerades först under 1.6.1).
 • Kvitteringar och återställningar inkluderas i statistiken på ett korrekt sätt (Denna bug introducerades först under 1.6.1).
 • Taggning av inkomna larm återges korrekt i användargränssnittet (Denna bug introducerades först under 1.6.0).
 • Larmutskicksjobbet kan nu övervakas via en extern applikation och indikera eventuella funktionsfel.
 • Datumväljaren på statistiksidan visar nu rätt intervall, istället för att visa det angivna intervallet plus en extra dag.
 • Inkommande larm använder nu en cachad tabell för att hämta taggad metadata.
 • Har åtgärdat ett problem där omräkningen av larmhändelser i statistiken kunde avbrytas med felmeddelanden om nya larm inkom under omräkningen.
 • Nu kommer Proxy-delen i resurs-modalen gömmas ifall användaren har avaktiverat proxy.
 • Har åtgärdat så att storleken (antalet tecken) på databasfältet för lagring av watchdog-inställningar på resursnivå nu överensstämmer med de globala inställningarna. Tidigare kunde längre beskrivningar lagras på global nivå, vilket ledde till fel vid sparande av nya resurser.
 • Förbättrad filtrering av metadata i den nya funktionen för dataanalys.
 • Utbyte av datumväljarna för larmstatistik och ändring av standarddatum från 30 dagar till 7 dagar.
 • Snabbare beräkningen av antal händelser på larmpunkter för definierade tidsintervaller.
 • Fixade Objekt-hierarkin så att den även fungerade för larmutskicksprofiler och behörighetshantering.
 • Favorit-ikonen döljs ifall användaren inte har behörighet att använda favoritmarkeringsfunktionen.
 • Nekad åtkomst/behörighet resulterade i att användaren fick meddelande om att denne var utloggad (Denna bug introducerades först under v1.6.0).
 • Hämtning av larmlistan pausas när användaren har blivit utloggad vid inaktivitet.
 • Grafdatabas
  Orbiq har nu stöd för att kopplas upp mot en grafdatabas.
 • Larmutskickskö
  Larmutskicket har blivit smartare och kan prioritera mer akuta larm.
 • Hierarkier för objekt
  Fastigheter kan nu sättas i hierarkier och ha relationer med varandra.
 • Taggning av objekt
  Fastigheter kan nu metadatamärkas. Metadata för objekt, resurser och larmpunkter visas i anslutning till översiktspanelen för objektet.
 • Förbättrad Översikt
  Vyn för översikt har ändrats och fått en bättre filtreringsfunktion. Den har kompletterats med en listvy. Användare kan även markera objekt som favoriter och filtrera list- och kartvyn så att endast favoriterna visas.
 • Snabbare larmlista
  Larmlistan laddar samtliga larm mycket snabbare nu.
 • Tagga objekt med fritexttaggar
  Möjlighet för användare att skapa fritexttaggar för objekt som sedan går att filtrera på i den nya översikten.
 • Avancerad analys
  I analysverktyget kan användare nu göra kraftfulla beräkningar där data från olika avläsningar kombineras och kan visas i relation till de inbyggda visualiseringarna.
 • Frågetecken sist i lösenord
  Nu går det att ha frågetecken sist i sitt lösenord.
 • Borttagning av proxy från server
  En proxy togs aldrig riktigt bort från Orbiq, det ledde till att proxyn fortfarande var kvar i vissa delar av Orbiq.
 • SMS utskick för larm
  Det går nu att slå på SMS-utskick via kontakt med oss. När det är påslaget kan ni som kunder själva lägga till var, när och hur ni vill skicka SMS-utskick för larm.
 • Larm för enheter som är offline
  Det går nu att slå på larm som larmar om en enhet betraktas som offline.
 • Förbättrad fel-loggning
  Bakom kulisserna spårar vi nu mer när något går fel så att vi kan lösa det snabbare, vi har lagt till bättre felkoder och introducerat en länk där våra kunder enkelt kan rapportera ett fel till oss.
 • Objekt kan delas upp
  Objekt kan delas upp i nivåer för att göra larmhanteringen ännu lättare. Till exempel kan ni välja att dela in objekten i fastighet, byggnad och byggnadsdel.
 • API
  Vi har skapat ett API för hämtning av larm och larmstatistik samt hämtning och uppdatering av objekt och areor.
 • Larm-Dashboard
  Ny dashboard för analys av larmstatistik.
 • Optimerad larmintagning
  Larmintagningen har optimerats för snabbare hantering.
 • Förbättrat UI
  Mindre grafiska fixar för en bättre användarupplevelse.
 • Språk & stavfel
  Vi har sett över och korrigerat delar av texten i Orbiq.
 • Statistik-debounce
  Skapar en fördröjning vid användning av sökfunktionen för att förhindra att sökfunktionen gör en ny sökning varje gång användaren lägger till ett tecken.
 • Ny integrationslösning för Fidelix (2-vägskommunikation)
  Stabilare datahämtning och kommunikation med direkt med Fidelix DUC:ar utan behov av mellanliggande programvara, såsom databaser eller OPC-server, m.h.a. Fidelix kommunikationsprotokoll. Integrationen möjliggör även skrivning av data till Fidelixer, exempelvis för uppdatering av börvärden, start/stop av utrustning m.m.
 • SMHI integration
  En ny typ av anslutning och jobb. Jobbet hämtar väderprognoser för angivna positioner, där varje datapunkt i jobbet är en parameter i prognosen. Uppdelningen gör det möjligt att endast hämta de delar av prognosen som anses relevanta. Exempel på datapunkter är lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning. SMHI integrationens anslutning är en av de mer komplicerade anslutningarna. För att bättre förstå den kommer en mer detaljerad guide finnas tillgänglig på wikin.
 • Uppdatering av WDC-integrationsprofil (2-vägskommunikation)
  Tidigare har det enbart gått att hämta data från datapunkter där det finns lokal historik i WDC. Integrationen är numera omgjord till att kunna läsa och skriva till alla datapunkter och även hämta historik om det finns. Det är därmed möjligt att utföra överstyrningar vid behov. Notera att befintliga WDC-anslutningar inte är kompatibla med den nya integrationen, vilket innebär att nya anslutningar behöver skapas vid behov av den utökade funktionaliteten. I och med denna uppdatering kommer den gamla WDC-integrationen inte längre att kunna användas för några nya jobb.
 • Sökruta för anslutningslistan
  En sökruta har lagts till för att söka bland befintliga anslutningar. Sökningen filtrerar på anslutningarnas namn och typ.
 • Endast relevanta profiler
  I formuläret för att skapa en ny anslutning innehåller numera rullistan med profiler endast relevanta valmöjligheter för den valda anslutningen. Om endast ett relevant alternativ finns kommer profilen att väljas på förhand och rullistan inte vara synlig i formuläret. De flesta typer av anslutningar kommer därmed att ha en förvald profil.
 • Defaultvärden för anslutningar
  När vissa typer av anslutningar skapas kommer vissa formulärfält att vara förifyllda när formuläret öppnas upp. De ifyllda värdena är förväntade värden, exempelvis port 3306 för MySQL.
 • Tooltip för anslutningsformulär
  Formulärsfälten för en ny anslutning har fått en kort beskrivning som visas när muspekaren hålls över fältet.
 • Webport poller, batch-hämtning av data
  Webport-pollern hämtar numera flera datapunkter åt gången istället för en datapunkt i taget med minskad datatrafik som följd. I och med denna uppdatering kommer den gamla Webport-integrationen inte längre att kunna användas för några nya jobb.
 • Smartare omskrivning
  Tidigare buffrades varje datapunkt lokalt vid en omskrivning vilket ledde till att det inte skickades någon data för det jobbet tills omskrivningen blev klar. Nu buffras enbart värden för de datapunkter som behöver en omskrivning. De som inte behöver en omskrivning körs som vanligt.
 • Historikhämtning för Webport
  Fixat ett fel i historikhämtningen för Webport där jobbet tidigare inte hämtat historiken efter avbrott/tappad anslutning.
 • Minska utskriften till loggen
  Historikhämtningen loggade information för varje enskild datapunkt och för varje period av datahämtning. Loggfilerna växte snabbt och kunde leda till problem med diskutrymmet. Det har nu ändrats till att enbart skriva ut i loggen när historikhämtningen sker.
 • Kontroll av datapunkter som körs i andra jobb på samma miner
  Den befintliga funktionen slutade fungera i och med tidigare versionsuppdateringar. När nya datapunkter lades till med explorern uteblev för en del jobbtyper information om att datapunkterna redan lästes inom ett annat jobb (om så nu var fallet). Vi har återinfört funktionen för Webport, WDC och SMHI-integrationen, och kommer att åtgärda de andra integrationerna i kommande releaser.
 • WDC-miner hanterar inte tomma listor
  Ibland resulterar anrop till WDC i att antingen tidsstämpel eller mätvärde utelämnas från svaret. Detta hanterades inte väl av Miner. Numera skriver den ett felmeddelande till loggen när detta sker för att vid behov förenkla felsökningsarbetet.

En del stavfel har rättats till och mindre språkändringar gjorts. Nedan följer några av de mest märkbara

 • Minas av miner/jobb
  Den tidigare kolumnen ”Minas av miner”, som syns när datapunkter läggs till genom explorern, heter numera ”Minas av jobb”.
 • Pollers per sida
  Texten ”Pollers per sida”, som syntes när datapunkter lades till i ett jobb med explorern, har nu korrigerats till ”Datapunkter per sida”.
 • Minerns konfigurationsformulär
  En del engelska och svengelska har korrigerats till svenska i Minerns konfigurationsformulär.
 • Hämta värden för oBix-integration (bl.a. Tridium-baserade system) utan att starta jobbet.
  Nu kan man hämta det senaste värdet för datapunkterna utan att starta jobbet. Data som hämtas via denna funktion sparas inte i databasen.
 • Watchdoglarm vid diff av tidstämplar för datapunkter inom samma jobb
  Om det skiljer mer än (exempelvis) 2 timmar mellan tidstämpeln för jobbets senaste körning och tidstämpeln för någon datapunkt inom jobbet. Ett sådant larm skulle dels kunna uppmärksamma på fel vid dataavläsning från automationssystem och dels uppmärksamma på fel vid dataöverföringar till externa applikationer.
 • Larm vid för mycket mellanlagrad data
  När något går fel lagras all data lokalt hos Miner. Det kan hända att det tar lång tid innan felet är löst vilket leder till att lokal data byggs på. Nu skickas det larm när lagringen blir för stor.
 • Hämta nya datapunkter för befintligt Lindinspect-jobb
  Det går nu att hämta nya datapunkter från explorer för alla jobb av typen Lindinspect.
 • Ändringar i användargränssnittet
  Användargränssnittet är nu helt och hållet på Svenska. Plus-ikonen längst ned till höger har nu ändrats till att enbart skapa jobb och anslutningar. Tidigare har man fått välja mellan Poller, Miner och Connection men nu har Poller och Miner slagits ihop till ett och samma val.
 • Rätt kolumner vid en CSV-export för Webport
  Fixade en bugg som inte skrev ut poll_interval_sec, cov och minimal_save_interval som kolumner vid en CSV-export för Webport.
 • Datum för när ett jobb körs första gången
  För att enklare kunna felsöka vid eventuella fel som uppstår finns nu ett datum för när ett jobb startas första gången. Datumet sparas som ett element i konfigurationsfilen för varje jobb efter första start.
 • Möjlighet att ändra konfigurationen för Miner
  Denna funktion hittas längst upp i vänster spalt. Den är till för att ändra hur Miner ska bete sig, bland annat vart den ska skicka all sin data. Använd med stor försiktighet.
 • changelog/orbiq.txt
 • Senast uppdaterad: 2023/10/26 13:30
 • av dokuadmin