Orbiq wiki

Registrering av resurser

Orbiq använder ”resurser” som samlingsnamn för allt som kan länkas till byggnadsportaler, till exempel DUC/PLC, webbsidor, överordnade system och IT-system.

Registrering och editering av resurser sker via admin-gränssnittet och sökvägen Administration→ Larmhantering → och fliken ”Servrar”.

Väl inne i listvyn, klicka på plusknappen längst ned till höger för att lägga till nya resurser, du kommer då till denna vy.

Börja med

När du lägger till en resurs måste ”Publicerad” vara ikryssad för att den ska synas för användare. Denna ruta är automatiskt ikryssad när du skapar en ny server.

Du kan välja att kryssa i om larmen ska återställas vid kvittering, denna ruta är inte automatiskt ikryssad.

Du behöver alltid lägga till beteckning, adress samt intern URL. Det finns också möjlighet att lägga till text i början av larmpunkter, men detta är inte obligatoriskt. Notera att det just nu finns ett UI fel som gör att det ser ut som att fältet ”Text att lägga till i början av larmpunkt” är obligatoriskt.

Proxy

Om du önskar använda en proxy istället för den interna URL:en gör du det genom att klicka i Proxy-checkboxen, välja typ av proxy och lägga till den externa URL:en. Du kan även lägga till URL-tillägg samt URL-ersättningar här.

Remote Desktop / Fjärranslutning

Om du vill lägga till en anslutning till en Remote Desktop klickar du i RDP/VNC-checkboxen och väljer sedan anslutningstyp du vill använda. Här fyller du i adress, port, säkerhetsprotokoll, remote application, remote application katalog, autentiseringsmetod, domän och eventuellt användarnamn samt lösenord.

Watchdog

Vi kan bevaka resurser med Watchdog. Watchdog använder Heartbeat och inkommande larm för att etablera huruvida resursen är tillgänglig. Du ställer in hur ofta du vill att Heartbeat kollar av resursens status genom att definiera intervallet i sekunder i rutan ”Intervall för watchdog (s)”.

Du kan också ställa in om du vill få ett mail som är kopplat till Heartbeat, detta används främst för att se om man har kontakt med resursen.

Larmpunktens beskrivningsfält

Du kan välja att resursen ska uppdatera larmpunktens beskrivningsfält med hjälp av larmtexter genom att kryssa i den rutan. Därefter kan du välja huruvida larmpunktens beskrivningsfält endast ska uppdateras om fältet är tomt eller om det alltid ska uppdateras

Binda resurser till objekt

När du lägger till en resurs behöver du binda den till ett objekt. Du gör det genom att söka fram korrekt objekt här. Om du inte lägger till ett objekt kommer den inte synas för användare när de söker på objektet.

Taggar

Slutligen kan du även metadatamärka både resursen och larmpunkterna för resursen här. Du gör det genom att fylla i så kallade taggar i fälten längst ned på sidan.

När allt är ifyllt klickar du på ”Skapa” längst ned till höger för att skapa resursen.

Namnsättningen av funktionen och menyerna är tyvärr inte helt konsekvent just nu. Det är någonting som vi är medvetna om och kommer att åtgärda i kommande versioner av Orbiq (denna guide har skrivits för Orbiq v1.5). Som nämndes ovan kommer vi successivt att byta ut de andra benämningarna mot ”Resurser”, för att bättre återspegla funktionens nuvarande omfattning.