Orbiq wiki

Objektöverblick

Den ruta som öppnas när du klickar på ett objekt kan vi kalla ”objektöverblick”. Den kommer ofta fram och visar alltså information om byggnaden, med ev. foto.

Från objektöverblick kan användaren öppna en byggnads larmlista genom att klicka på ikonen uppe i högra hörnet.

Ifall alarm finns, kommer även denna röda länk, med klickbar symbol i:

De har samma länk.

Webbaserade resurser

Resurser

Under detta finns länkade resurser - de resurser som angivits tillhöra byggnaden.

En resurs kan exempelvis vara en så kallad ”DUC”, ”PLC”, ”server” eller annan typ av resurs med webbaserat användargränssnitt, såsom överordnade system, SCADA-system, skrivare etc. Länkningen till en resurs sköts via Administration. Klicka på en länk för att öppna den i ny flik.

Paneler

Underst finns paneler. Paneler är behållare för diagram. Användare kan skapa diagram utifrån tillgängliga resurser. Ifall paneler har skapats för objektet ska de synas här.

Surfa till resurs

Ifall ett objekt har länkade resurser ska man bara klicka på länk under sektionen Resurser. Du skickas då till resursens startsida - ofta inloggningsruta. Hur sidan ser ut skiftar - det finns ett flertal fabrikat för DUC:ar.