3 minuters läsning

Fortfarande stor effektiviserings­potential inom fastighets­förvaltningen!

Att de flesta byggnader innehåller fel och att många av dessa resulterar i onödig energianvändning och försämrade inomhusmiljöer är inget kontroversiellt påstående. Även om det ofta inte är särskilt svårt för ett par tränade ögon att upptäcka avvikande mönster i data som strukturerats för analys, förblir många fel oupptäckta och leder till bristfälligt inomhusklimat och onödig resursanvändning.

Varför är det så?

Image

Effektiviseringen blir nedprioriterad när det är mycket att göra

Det primära fokuset inom förvaltningen är att bibehålla eller återställa funktionen, inte att optimera den. Det gäller även inom driften. Optimeringen av processer kräver kompetens och tid och är förenad med kostnader.

Vi vet att det är mycket som ska hinnas med under arbetsdagen. Vi behöver alla prioritera och sortera bland en uppsjö av arbetsuppgifter. Fastighetsförvaltare, drifttekniker, driftchefer, energiingenjörer, fastighetschefer med fler behöver få arbetstiden att räcka till en ständig flora av planerade och oplanerade arbetsuppgifter. Det är inte så konstigt att svårare och mindre akuta uppgifter förblir ogjorda när det är mycket som ska hinnas med.

Driften av fastighetsportföljen förblir således långt ifrån så effektiv som den skulle kunna vara, med följden att kostnaderna blir onödigt höga och påfrestningen på miljön likaså.

Men ska vi acceptera att det ser ut som det gör, bara för att utebliven effektivisering går att förklara? Självklart inte! Det finns många argument för kraftsamling mot onödig resursanvändning inom bygg- och fastighetsverksamheterna.

Men hur ska vi göra?

Image

Digitalisering kan underlätta, men se upp för fallgropar

De flesta är överens om att vägen går via digitalisering. Många fastighetsägare och fastighetsförvaltare vill digitalisera drift- och förvaltningsverksamheterna, men majoriteten av initiativen visar sig bli för kostsamma och når inte hela vägen. Begreppen är omfattande och diffusa och det är svårt att veta var det ska börjas och hur upplägget ska se ut.
Image
Image

Tänk stort, börja litet & skala snabbt - med iquest

Inom innovations- och digitaliseringssammanhang används ofta rådet “Think big, Start small, Scale fast” som framgångsrecept. På iquest inspireras vi av devisen som en strategi för att påskynda omställningen till hållbar fastighetsförvaltning. Vi gör det genom att skapa digitala lösningar som utgår ifrån de befintliga systemen i fastigheterna och inte förutsätter tunga investeringar för införande, eller medför att kunderna investerar sig fast i enskilda leverantörers systemlösningar.

Tänk stort!

Se över behoven och skanna marknaden efter möjliga lösningar.

Träffa möjliga partners och värdera lösningarna mot era behov.

Därefter kan ni besluta om ni ska utvärdera nya lösningar, vidareutveckla de befintliga eller bygga helt nya lösningar från grunden.
Utvärdera olika möjligheter med avseende på
  • Framtidssäkert
  • Skalbart
  • IT-säkert
  • Öppna API:er och gränssnitt
  • Inlåsningseffekter
  • Möjligheten att erbjuda översikt över hela fastighetsbeståndet
  • Möjligheten att fånga upp befintlig data från byggnader och system
  • Centraliserade funktioner
  • Affärsmodell
  • Möjligheten och finansiering av anpassningar och utvecklingsinsatser.
Testa några intressanta konkurrerande eller kompletterande lösningar i skarp miljö, men i begränsad skala.

Det är det bästa sättet att se hur skalbar och kostnadseffektiv en lösning är i relation till vad som utlovas.
Genom piloten får ni dessutom möjligheten att lära känna personerna bakom tekniken. Upplev själv supporten, företagskulturen, utvecklingsandan och samarbetsförmågan innan ni ger er in i ett mera långsiktigt samarbete.
Vi har färdigpaketerade koncept för avgränsade pilotprojekt som visar på nyttan och skalbarheten i våra lösningar.

Skala snabbt

Förhandla om ömsesidigt utvecklande avtal som medför incitament för uppskalning utan inlåsningseffekter.

Skala fungerande lösningar inom beståndet och andra delar av verksamheten.
Utvärdera löpande och identifiera nya områden som kan effektiviseras

Kvantifiera och "ta hem" de primära effektiviseringsvinsterna så tidigt som möjligt och utforska möjligheterna till mervärden genom utveckling av närliggande processer inom verksamheten.
Image

Lär känna oss och se om vi kan bli en match för er

Vår vision på iquest är att vara pionjärer inom en ny global era som präglas av hållbar förvaltning och utveckling av det byggda beståndet.

Trots den intuitiva kopplingen mellan begreppen fastighet och hållbarhet är sambandet inte tillräckligt tydligt idag. Vi vill bidra till att sambandet blir till en självklarhet inom en nära framtid.

Vi vet att det kan låta som en kaxig vision, men vi brinner för det vi gör och vårt växande team jobbar hårt för att uppfylla visionen.

Vår affärsidé är att identifiera glapp och gap mellan nulägen inom typiska fastighetsförvaltningar och vår vision, för att därefter brygga dem med hjälp av egenutvecklade digitala lösningar och således hjälpa kunderna vidare på vägen. Våra lösningar kan införas och skalas med hjälp av kundens egna organisation, eller de partners som kunderna trivs att samarbeta med. Vi sammanfattar det vi gör enklast på engelska som "Connecting the dots".

Idag har vi, vår storlek till trots, några av Sveriges största fastighetsägare som kunder. Vår kundportfölj rymmer även medelstora offentliga fastighetsförvaltningar och relativt sett mindre fastighetsorganisationer.

En sak som förenar våra kunder är att de delar vår vision om att bedriva sunda och lönsamma  verksamheter som även är hållbara. En annan sak är att de tror på oss och på vår förmåga att leverera välfungerande digitala lösningar som bryggar gapet mellan befintliga system i fastigheterna och det växande utbudet av tjänster och aktörer som vill hjälpa dem att bli ännu bättre på det de gör.

Våra lösningar har under de senaste fem åren använts inom hundratals projekt och bekräftat våra ambitioner med avseende på ett enkelt införande, användarvänlighet och skalbarhet.

Vi är nu redo för att erbjuda våra tjänster till en bredare krets av kunder och hoppas att ni som känner er nyfikna tar steget till att initiera en kontakt.

Det finns mycket att göra på vägen mot visionen om en hållbar utveckling och förvaltning av våra byggda bestånd. Och det är alltid roligare att jobba tillsammans med folk som vi trivs att arbeta med. Så, låt oss utforska möjligheterna till att kämpa och växa tillsammans!

Image

Boka möte med oss

Vänligen fyll i obligatoriska fält.
Vänligen fyll i obligatoriska fält.
Vänligen fyll i obligatoriska fält.