Så kan fastighetsportföljens förvaltning digitaliseras och skapa nya värden
– för hela beståndet!

 3 minuter läsning
Driften av fastighetsportföljer är långt ifrån så effektiv som den skulle kunna vara, med följden att kostnaderna blir onödigt höga och påfrestningen på miljön likaså. Många fastighetsägare och fastighetsförvaltare vill digitalisera drift- och förvaltningsverksamheterna, men majoriteten av initiativen visar sig bli för kostsamma och når inte hela vägen. Här är några beprövade tips från en uppstickare som hjälper fastighetsbolag ta genvägen till mera värdeskapande och digitaliserad förvaltning av fastighetsportföljerna.

I dagens samhälle går ca 40 procent av energianvändningen åt för driften av fastigheterna och verksamheterna i dessa. Enligt flera av varandra oberoende undersökningar, från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har det gått att effektivisera energianvändningen i fastigheter med så mycket som 25 procent utan större investeringar. Sett över ett bestånd skulle enorma summor kunna frigöras för att göra nytta på annat håll. En betydande besparing för såväl fastighetsägare som miljön finns alltså inom räckhåll ifall man lyckas optimera driften av fastighetsbeståndet.

Datoriserade styr- och övervakningssystem finns redan i de flesta flerbostadshus och lokalfastigheter. Felaktiga inställningar i dessa system kan få stora negativa konsekvenser för driftekonomin, inomhusklimatet och miljön. De som ansvarar för många fastigheter behöver kunna hantera en uppsjö av systemlösningar med varierande fabrikat, utförande och ålder. Att integrera hela beståndet i en övergripande digital plattform känns naturligtvis lockande. Men vägen till det uppkopplade beståndet visar sig många gånger bli längre och mera snårig än vad som räknats med och leder till att driftoptimeringsarbetet inte kommer igång och energislöseriet fortsätter.

Det finns olika anledningar till att digitaliseringsprojekt inom fastighetsdrift inte når hela vägen. Somliga sätter ribban för högt eller bygger funktioner som egentligen inte efterfrågats och är kostnadsdrivande att underhålla. Det kan också bli för mycket fokus på IT-lösningar som inte har utvecklats för ändamålet och är krångliga att anpassa för fastighetsportföljens byggnader. Beroende av vald systemlösning kan införandet av en central plattform i sin tur driva andra stora kostnader för byte av installationer i fastigheterna. Projekten blir alltför dyra och krångliga helt enkelt och stoppas efter en tid.
Farhad Basiri, VD på Iquest AB

Farhad Basiri, VD på Iquest AB

  

– Vi bjuder in alla som är intresserade av att förenkla och effektivisera sin fastighetsförvaltning till ett kostnadsfritt webbmöte, med demo och handfasta tips och råd om genvägar och fallgropar.

Farhad Basiri, VD på Iquest AB.

Det som egentligen krävs är att veta när saker inte fungerar optimalt, att ha tillgång till information för analys och kunna nå berörda datoriserade system för att åtgärda felaktiga inställningar och arbeta förebyggande. I de befintliga styrsystemen finns redan värdefulla men otillgängliga data och nyttiga men svårtillgängliga verktyg som skulle göra stor nytta för kundanpassning, verksamhetsuppföljning och driftoptimering.

– Vår strategi vid utvecklingen av plattformslösningen Orbiq har varit att utgå ifrån de fåtal funktioner som står för den största delen av kundnyttan med konsekvensen att systemet snabbt och enkelt kan införas inom hela fastighetsbestånd, säger Farhad Basiri, VD för Iquest.

Det innebär fokus på

  • centraliserad insamling och utskick av driftlarm för att få reda på när saker och ting inte fungerar
  • centraliserad insamling och analys av data från energimätare, styrsystem och andra källor för att kunna felsöka och hitta förbättringsmöjligheter, och inte minst
  • säker webbaserad åtkomst till befintliga system för styrning och övervakning, bland annat i driftoptimeringssyfte.
Farhad Basiri, VD på Iquest AB

Farhad Basiri, VD på Iquest AB

Det gäller att se upp så att IT-baserade 
sårbarheter i fastigheterna inte
exponeras och utnyttjas.

Farhad Basiri, VD på Iquest AB.

Systemlösningen Orbiq, en IT-plattform utvecklad av Iquest, hjälper fastighetsägare och driftorganisationer inom offentlig och privat sektor att samordna sina automationssystem och uppkopplade anläggningar. Baserat på lång erfarenhet av lyckade projekt har man tagit fram en lista på framgångsfaktorer för att lägga de systemmässiga grunderna för effektiviserings- och digitaliseringsprojekt inom fastighetsdrift:

  • säkerställa ägarskap och kontroll över data åt kunden
  • ta hänsyn till det befintliga beståndet från början
  • ett lagom stort grepp om centrala funktioner på en flexibel, framtidssäker, kostnadseffektiv och skalbar plattform som även är godkänd ur ett IT-säkerhetsperspektiv
  • glasklar gränsdragning gentemot projekt och entreprenörer för anpassning och integration av nya objekt och konkurrensutsättning vid behov
  • uppkopplade byggnader som är helt och hållet autonoma med avseende på funktion och användargränssnitt. 

– Orbiq inkluderar en generell mjukvara för överföring av data från leverantörsspecifika system och anpassning till format som är lämpligt för automatiserad bearbetning. Därifrån kan kunderna enkelt hämta sin data när och hur de vill, säger Farhad Basiri och fortsätter: ”I och med det har vi även satt grundstenen för nästa steg: att utveckla automatiserade funktioner för felsökning och driftoptimering med hjälp av exempelvis Machine Learning och AI.”

”Vi har redan hjälp våra kunder koppla upp hundratals fastigheter över hela landet” säger Farhad Basiri och avslutar med en uppmaning:

– Vi bjuder in alla som är intresserade av att förenkla och effektivisera sin fastighetsförvaltning till ett kostnadsfritt webbmöte som inkluderar demo, samt handfasta tips och råd om genvägar och fallgropar.

building.jpg

Upptäck Orbiq: det snabbaste, enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att samla greppet – från byggnad, till bestånd, till stad.

Var snäll och fyll i fältet.
Var snäll och fyll i fältet.