anvandning:analys:analys

Analys

Denna dokumentation innehåller olika delar av analysmodulen som navigeras till med hjälp av Huvudmenyn.

Kolla här för beskrivning av den avancerade analysfunktionen.

 1. Gå till Mina mappar (går endast skapa panel under Mina mappar).
 2. Klicka på knappen och klicka sedan på Panel.

Läs mer om skapa ett diagram i panelen eller diagram.

Under denna flik visas mappar och paneler delade med resterande av Orbiq användarna. Det går endast att skapa nya mappar men inte paneler. För att skapa nya paneler se skapa panel.

 1. Hitta den panel som du vill dela till Delade eller Skapa panel under Mina mappar.
 2. Klicka sedan på . Du kommer nu se en ruta. I rutan klicka på Publicera.
 3. Publicerade paneler sparas under en separat yta som nås via fliken Delade i analysvyn. Du kan vid behov skapa en mappstruktur inom den delade ytan på samma sätt som du skapar mappar inom den egna ytan. Observera att det krävs särskild behörighet för att publicera paneler inom den delade ytan, så om funktionen inte fungerar, kan du behöva se över behörighetsinställningarna.
 4. Nu är panelen delad och du kan hitta den på Delade.

I denna flik är mappar och paneler endast synliga för dig(användare). Här kan du Skapa en panel och diagram och tilldela med andra användare.

1. Gå in i panelen.

2. Klicka på i högra hörnet. Se till att redigeringsläget är påslagen. Om knappen visas i högra hörnet är du i redigeringsläget. Annars klicka på .

3. Välj Metadata.

4. Skriv objekt beteckning eller eller den korta beteckningen i rutan. Alla objekt som finns under administration→Översikt→Objekt. När du har kopplat en delad panel till en byggnad på det här sättet, kommer panelen att vara synlig från byggnadsportalen.

 1. Tryck fram navigeringsträdet i analysvyn genom att klicka på menysymbolen
 2. Navigera till den panel som du vill flytta/kopiera och dra den till rätt ställe i trädvyn. Peka på den mapp som du vill kopiera den till. I det här exemplet vill vi spara en kopia inom samma mapp, d.v.s. inom rotkatalogen
 3. Slätt panelen i den aktuella katalogen. Du får då frågan om du vill flytta eller kopia panelen. I det här exemplet vill vi skapa en ny kopia av den
 4. En ny kopia av panelen skapas med samma namn, men med en automatisk uppräkning i namnet. Du kan nu öppna och redigera den nya kopian och spara den under ett anpassat namn.

För mer information om Diskussioner i panel.

FIXME

För information om Diagram.

Hur man kopplar en analyspanel till ett objekt kan du läsa om här.

 • anvandning/analys/analys.txt
 • Senast uppdaterad: 2023/07/06 12:00
 • av dokuadmin