Orbiq wiki

Diskussioner

Huvudsyftet med diskussions modulen är att erbjuda stöd för analys av driftstatistik och kunna enklare dela med sig erfarenhet med kollegorna.

Trådar

Kort introduktion kommer snart…

Skapa en tråd

1. Öppna diskussions modulen inne i panelen, genom att klicka på knappen i högra hörnet. Siffran i röda cirkeln indikerar totala trådarna i panelen.

2. Klicka på i högra hörnet.

3. Fyll i trådnamnet och en beskrivande kommentar. Du kan även bifoga filer i tråden och kommentarer.

4. Nästa klicka på knappen för tråden ska skapas.

Klarmarkera trådar

1. Inne i tråden, öppna redigeringsläget genom att klicka på i högra hörnet.

2. Klicka på . En grön pil menas klarmarkerad.

3. För att spara ändringarna klicka på .

Taggar i tråd

Kort introduktion om taggar i trådar och vad dem gör:

Tagga objekt i kommentarer eller trådar för att koppla ihop panel.

För att lägga till taggar:

1. Öppna en befintlig eller skapa en tråd.

2. Öppna redigeringsläget för tråden, genom att klicka på i högra hörnet.

3. Klicka på Lägg till en tagg.

4. Spara sedan ändringarna genom att klicka på .

Bifoga filer i tråden och kommentarer

För att bifoga filer i tråden:

1. Inne i en tråd, öppna redigeringsläget genom att klicka på .

2. Klicka på knappen i högra hörnet.

3. Klicka på knappen välj filer eller använd dra och släpp funktionen. Dra en fil från datorns hårddisk till rutan och släpp.

4. Efter valt filerna måste vi spara ändringarna, gå tillbaka till tråden genom att klicka på knappen . Klicka på för att spara.

För att bifoga filer i kommentarer:

Skärmdump av diagram

1. Markera diagrammet som ska tas som en skärmdump.

2. Gå in i

Redigera tråd

Kom ihåg: endast skaparen av tråden har rättigheterna för att redigera.

1. Öppna tråden genom att klicka på den. Nu visas tråden detaljerad.

2. Klicka på i högra hörnet. Nu kan du se trådnamnet, taggar och kommentarer. Här kan du även bifoga filer i trådar och kommentarer.

3. Klicka på knappen i högra hörnet för att spara.

Kommentarer i trådar

För att redigera en kommentar:

Kom ihåg: endast skaparen av kommentaren har rättigheterna för att redigera.

1. Öppna tråden genom att klicka på tråd boxen.

2. Nu kan du ändra din kommentar och även bifoga filer.

3. För att spara ändringarna klicka på knappen.

Kom ihåg: trådens beskrivande kommentar är obligatorisk och kan inte tas bort.