Orbiq wiki

Diagram

Redigera och ta bort diagram

Datumsortering för dataserie

Sortera fram dataserier för en viss tidsperiod.

1. Inne i diagrammet klicka på datumet i högra hörnet.

(vänstra kalendern från det datumet, högra kalendern till det datumet).

Användargränssnitt för diagram

Zooma: använd och för att zooma in och ut. Det går även att zooma in genom att markera ett visst område och zooma ut genom dubbel klicka.

Panorera:

Markera håll in och dra med muspekaren för att markera i diagrammet. Markeringen sparas med när diagrammet sparas.

Markör ta närmre titt på dataseriens punkter vid olika tidspunkter.

Exportera csv dataserien i en CVS fil, hämtas ner till datorn (sparas ofta i mappen: hämtade filer).

Spara som png tar en skärmdump på diagrammet och hämtas ner datorn.

Dataserier

Datakälla

Ta bort dataserie genom att klicka på .

Visa/göm dataserie genom att klicka på baren.

Aktivera/inaktivera serie aktivera genom klicka på . Avaktivera genom att klicka .

Visningsinställningar

Linjetjocklek ändra tjockleken på linjen i diagrammet.

Linjefärg ändra linjens färg. Syftet är när man har flera olika serier och ge varje serien en annan färg.

Y-axlar används till en serie. Syftet är för att enklare hålla reda på seriens punkter.

Lägg till en dataserie

Se till att hamn i diagrammets redigeringsläge.

1. Inne i diagrammet, navigera till Dataserier.

2. Klicka på knappen i högra hörnet.

3. Ange namn och välj en serie som ska visas. Till höger under Visningsinställningar kan du alternativt välja en Y-axel som du själv skapar. Se skapa en y-axel.

Om dataserien inte syns kontrollera att syns till vänster om dataseriens namn. Om den fortfarande inte syns kan det bero på serien är tom.

Koppla y-axel till en dataserie

1. Öppna en dataserie, under Visningsinställningarna hittar du Y-axlar.

2. Välj sedan en y-axel beroende på befintliga axlar.

Läs om hur man skapar en y-axel.

Typer

Ändra utseendet på diagrammet går att välja mellan Linjediagram och Varaktighetsdiagram.

Metadata

Diagrambeskrivning lägg till beskrivning för diagrammet.

Y-axel används till en dataserie. Syftet är för att enklare hålla reda på seriens punkter. Om ingen y-axel är vald anpassas diagrammet efter dataseriens punkter.

Skapa en Y-axel

1. Inne i diagrammet, navigera till Metadata.

2. Klicka på den gröna knappen Lägg till Y-axel

3. Härifrån kan du välja antigen en vänster eller högerställd axel. Beroende på val kommer y-axel visas i diagrammet men först måste den kopplas till en dataserie läs mer.