Orbiq wiki

Inställning av larmhantering via Nimbus

Orbiq kan ta emot larm via Nimbus-formatet ”TCPAlarmReceiver” till samma IP som normalt även används som SMTP-server för inkommande larm via e-post.

Porten som ska anges är standardporten för TCPAlarmReceiver: 12413.

I befintliga Nimbus-anläggningar är det enklast att lägga upp en parallell larmsändning i Nimbus som skickar alla larm för den aktuella anläggningen till Orbiq.

Se bifogad skärmdump som visar hur inställning kan göras i Nimbus. Se bara till att formatet blir enligt följande ”[status$]|[alarmdate]|[alarmtime]|[t0]|[t1]|[t2]|[t3]|[t4]”. Stäm av mot den bifogade skärmavbildningen.

Händelser för Larm, kvittering, återgång ska skickas till Orbiq för samtliga larm.