Orbiq wiki

Orbiqs standardiserade lista över komponentkvalifierare

Denna lista bygger i grunden på Förenade Reglerteknikers rekommendation från 2015-01-01. Vissa modifieringar och förtydliganden har gjorts med anledning av frågor och synpunkter i anslutning till tillämpningar i kundprojekt.

Komponenter

K	Kompressor

Tilläggsbeteckningar (kvalifierare) i mjukvara

Mätvärde

MV	Mätvärde
Inställningsvärden


BV	Börvärde

MIN	Börvärde min

MAX	Börvärde max

BVF	Börvärde förskjutning

GVL	Gränsvärde låg

GVH	Gränsvärde hög

STAG	Börvärde, startgräns

STOG	Börvärde, stoppgräns

STOT	Börvärde, stoppfördröjning

STAD	Börvärde, direktstart

TFD	Tillslagsfördröjning

FFD	Frånslagsfördröjning

Börvärdeskurva

X1	Börvärde kurva, X1

... t.o.m.

X9	Börvärde kurva, X9

Y1	Börvärde kurva, Y1

... t.o.m.

Y9	Börvärde kurva, Y9

Regulator

CP	P-konstant

CI	I-tid

CD	D-tid

S	Samplingstid

FT	Filtrering

DZ	Dödzon

Beräknat värde

BB	Beräknat börvärde

MB	Beräknat mätvärde

MVM	Medelvärde

VGRAD	Verkningsgrad

SFP	Beräknat SFP-tal

Indikeringar

DI	Indikering, Till

IF	Indikering, Från

IH	Indikering, HAND

IO	Indikering, Öppen

IS	Indikering, Stängd

ITL	Indikering, Lågfart

ITH	Indikering, Högfart

Drifttid

DT	Drifttid

DTA	Drifttid återställ
Styrning

MAN	Man/Auto

MM	Manöverutgång

SA	Styrsignal manuell

SS	Styrsignal digital

Larm

AL	Avvikelselarm

ALG	Avvikelselarm, gränsvärde

ALT	Avvikelselarm, fördröjning

FSLA	Frysskyddslarm

FFSTOG	Gränsvärde, frysskydd

HL	Höglarm

HLG	Höglarm, gränsvärde

HLT	Höglarm, fördröjning

LG	Givarfel

LD	Driftfel

LL	Låglarm

LLG	Låglarm, gränsvärde

LLT	Låglarm, fördröjning

LA	Larm övriga

LAT	Larm övriga, fördröjning

VGRAD-LL	Låg verkningsgrad, VVX

VGRAD-LLG	Gränsvärde, låglarm VVX

VGRAD-LLT	Gränsvärde, fördröjning låglarm VVX
Tid

TK	Tidkanal

KAL	Kalender

Energi- och volymmätning

E	Energi

P	Effekt

V	Volym

Q	Flöde

FAB	Fabrikat

VER	Version

TYP	Typ

ID	Mätar id

Frekvensomriktare

LC	Kommunikationsfel

R	Styrsignal

FMAX	Max frekvens

FMIN	Min frekvens

I	Ström

IT	Driftindikering

L	Summalarm

MA	Handkörning aktiv via lokal panel i RC

Datum och tid

YYMM	År månad, läs

YYMMW	År månad, skriv

DDHH	Dag timme, läs

DDHHW	Dag timme, skriv

MMSS	Minut sekund, läs

MMSSW	Minut sekund, skriv

DAYW	Veckodag, skriv

TRIGG	Skriv trigger