Orbiq wiki

Bastec/BAS2 dataintegration via miner

Integrationen för Bastec/BAS2 sker via API-anrop till DUC via JSON-RPC. Via integrationen kan miner läsa och skriva data till DUC:ens fysiska och beräknade datapunkter.

OBS! Vid skapande av anslutning mot BAS2-system i miner, ska användarnamnet alltid skrivas med STORA bokstäver.

Integrationen är verifierad för DUC version 7.2.4.16.