Orbiq wiki

Systemintegration med Fidelix

Larmhantering

Inställning av larmutskick från Fidelix i form av e-post till SMTP-server hos Orbiq som tolkar innehåll ur e-posten.

 • Orbiq mappar PRIO för larmen i Fidelix mot larmklassen i Orbiq. Larmpunkter med PRIO=1 blir således larmklass=1, d.v.s. A-larm. Det är därför viktigt att PRIO anges i Fidelix för samtliga aktuella larmpunkter, motsvarande larmklasserna, d.v.s. PRIO=1 för A-larm, PRIO=2 för B-larm, PRIO=3 för C-larm o.s.v.

Dataöverföring

 • Signaler som är av intresse behöver sättas upp som historikpunkter i Fidelix. Lämplig upplösning: avläsning varje minut och spara värde på ChangeOfValue, exempelvis 0,2 °C för temperaturgivare. Kolla med beställaren angående upplösning av data
 • Inställning av dataöverföring från Fidelix till mellanlagringsdatabas av typen MS SQL (Express)
 • Inställning av Miner-jobb mot mellanlagringsdatabasen
  • I miner-jobbet kan ytterligare metadata appliceras på datapunkterna, exempelvis fastighetsbeteckning, systembeteckning, komponentbeteckning och komponentkvalifierare. Eller annan metadata som kunden önskar få in.
  • Arbetet med inställning av minerjobb görs oftast av iquest, men kan även göras av entreprenör som har fått utbildning i verktyget.
 • Vid inställning av dataöverföring till SQL-databas i Fidelix, laddar DUC:en upp data från historikpunkterna till mellanlagringsdatabasen, i enlighet med de samplingsintervaller och eventuella beräkningsinstruktioner som är inställda för historikpunkterna i Fidelixen.
 • OBS! Använd inte bindestreck ”-” som skiljetecken i taggbeteckningar, för då klarar inte Fidelix av att läsa över historiken till mellanlagringsdatabasen. Det är en känd bugg i Fidelix och bör även vara känt av programmerarna. Men vi har ändå stött på det ibland.
 • OBS! Om det är aktuellt att överföra mätarställningar till Orbiq, är det viktigt att aktuell historikpunkt för mätaren inte har någon inställning under ”Rapportpunkt” i Fidelix. Om punkten exempelvis är inställd med Rapportpunkt:Dygnsvärden, loggar Fidelix historiken i form av dygnsförbrukningar istället för mätarställningen. Om mätarställningar ska överföras till Orbiq, samtidigt som rapportfunktionen med summeringar ska användas lokalt i Fidelix, måste aktuella punkter läggas upp två gånger i Fidelixen, exempelvis
  • VS01_VMM01_E_RAW (som läggs upp som historik utan rapportfunktion och läses över till Orbiq)
  • VS01_VMM01_E_Rapport (som läggs upp som rapportpunkt och läses inte över).