administration:felhantering

Användarstöd med avseende på felhantering i Orbiq

I de flesta fall när ett fel inträffar i Orbiq (exempelvis när användare försöker nå sidor som inte finns, eller servern returnerar olika felkoder), så genereras loggmeddelanden om felet inom systemet.

Dessa loggmeddelanden är än så länge inte tillgängliga för kundens sysadmin, men Orbiq har vissa funktioner som gör det enklare för systemadministratören och utvecklarteamet att hjälpas åt för att skapa en bättre användarupplevelse, trots de fel som ändå trots allt uppstår.

Om sysadmin använder funktionen för anpassade sidmallar inom Orbiq, kan denne ange en länk till valfritt webbformulär som kan läsas in till Orbiqs standardiserade felsida och bäddas in med hjälp av en knapp. På så sätt kan användarna hjälpa admin och utvecklarteamet med att förse information om fel i anslutning till att dessa inträffar.

När formuläret fylls i, skickar Orbiq även med information om den inloggade användarens e-postadress och felkoden (det unika id:t till det fel som har skapats) i form av URL-tillägg (exempelvis ?email_address=xxxxx&uuid=yyyyy) när den anropar webbformuläret. Admin har då möjligheten att anpassa felrapporteringsformuläret för att fånga denna information.

Så här ser Orbiqs standardsida ut vid fel, när ingen länk finns till anpassat formulär för felrapportering

Här har admin angivit en URL till formulär som har skapats för att användarna ska kunna rapportera in fel som påträffas. URL:en kan anges med hjälp av funktionen för temahantering.

Efteråt möts användarna av ytterligare en knapp ”Kontakta oss” som öppnar upp en så kallad modal som läser in formuläret via en så kallad iFrame.

Klick på knappen öppnar formuläret och användaren kan då rapportera in upplevda fel och förslag på förbättringar.

  • administration/felhantering.txt
  • Senast uppdaterad: 2023/03/27 18:11
  • av dokuadmin